Libros de texto

LIBROS DE TEXTO DE 1ER CICLO

CURSO LIBROS DE TEXTO EDITORIAL
Matematika 1 IMNOVAMAT
Pupil´s Book 1 – Tiger Tales MACMILLAN
Matematika 2 IMNOVAMAT
Pupil´s Book 2 – Tiger Tales MACMILLAN

  LIBROS DE TEXTO DE 2º CICLO  

CURSO LIBROS DE TEXTO EDITORIAL
  Matematika 3 IMNOVAMAT
Ikaslearen liburua 3 (material globalizatua) ELKAR
Irakurgaiak 3
Euskara. Lan-koadernoa 5
Lengua Castellana 3
Cuaderno de actividades 1
Cuaderno de actividades 2
Pupil´s Book 3 – Tiger Tales MACMILLAN
Activity Book B-3 – Tiger Team
Ikaslearen liburua 4 (material globalizatua) ELKAR
Irakurgaiak 4
Euskara. Lan-koadernoa 7
Matematika. Baga-Biga 4
Matematika. Lan-koadernoa 7
Lengua Castellana 4
Cuaderno de actividades 3
Cuaderno de actividades 4
Pupil´s Book 4 – Tiger Tales MACMILLAN
Activity Book B-4 – Tiger Team

LIBROS DE TEXTO DE 3 ER CICLO

CURSO LIBROS DE TEXTO EDITORIAL
Ikaslearen liburua 5 (material globalizatua) ELKAR
Irakurgaiak 5
Matematika. Baga-Biga 5
Lengua Castellana 5
Euskara Lan Koadernoa 9  
Matematika Lan Koadernoa 9  
Pupil´s Book 5 – Tiger Tales MACMILLAN
Activity Book B-5 – Tiger Team
Ikaslearen liburua 6 (material globalizatua) ELKAR
Irakurgaiak 6
Matematika. Baga-Biga 6
Lengua Castellana 6
Pupil´s Book 6– Tiger Tales MACMILLAN
Tiger 6 Digital Pupils
Activity Book B-6 – Tiger Team