ikasleak

Ikastolako ikasle gehienak Adurtza auzokoak badira ere, 80 ikasle inguru Arabako eta Trebiñuko hainbat herritatik datoz. Bestalde, Gasteizko beste auzo batzuetako ikasleak jasotzen ditugu.

Aunque la mayoría de las/os alumnas/os de la ikastola son del barrio de Adurtza, cerca de 80 alumnas/os proceden de diferentes localidades alavesas y de Treviño. Por otro lado, también recibimos alumnas/os de otros barrios de Vitoria.

GUZTIRA / EN TOTAL: 459 IKASLE / ALUMNAS/OS

ETAPA                                          

 ZIKLOA    CICLO

  MAILA  NIVEL         

  IKASLE KOPURUA     Nº ALUMNADO       

 

HAUR

HEZKUNTZA

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

1.

HH 2A

18

HH 2B

18

 

2.

HH 3A

20

HH 3B

21

HH 4A

23

HH 4B

23

HH 5A

21

HH 5B

22

 

LEHEN

HEZKUNTZA

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1.

LH 1A

21

LH 1B

24

LH 2A

25

LH 2B

23

 

2.

LH3A

25

LH 3B

24

LH 4A

25

LH 4B

25

 

3.

LH 5A

23

LH 5B

23

LH 6A

19

LH 6B

18

LH 6D

18

GUZTIRA           459