2018-2019 ikasturteko helburu orokorrak

  • Maila bakoitzak ikasturtean zehar landutako proiektuak arazo-egoera bezala formulatuko ditu eta ebaluazioa landutako konpetentzien arabera burutuko du.
  • Proiektuak garatzeko sortutako baliabide guztiak bildu eta antolatuko dira hurrengo ikasturteetan erabili ahal izateko.
  • Hizkuntza proiektua garatzeko lehen urratsak eman.
  • Ikastolan elkarbizitza hobetzeko hasitako prozesuari jarraipena eman eta horretan sakondu.
  • Bizimodu osasuntsua sustatzeko naturarekiko begirunezko harremana bultzatu eta higiene- eta elikadura- ohitura egokiak garatu.