2021-2022 ikasturteko helburu orokorrak

2021-2022 ikasturteko helburu orokorrak

  1. Hizkuntzen ebaluazioa metodologia eraikitzaileari egokitu, konpetentziak oinarri eta gutxienezkoak kontuan izanda
  2. Matematikaren konpetentzia-ikaskuntza, elkarrizketa eta manipulazioa oinarri hartuta (Matematika manipulatiboa) HHn eta LHko 3 mailara arte ezarri
  3. Hizkuntza Proiektua eta bere barne Irakurketa Plana martxan ipini, hizkuntzen trataera bateratua, eta hiru hizkuntzetan-komunikazioko konpetentziaren hobekuntza bermatzeko
  4. HHn mugimendu autonomoaren etena probetxatuz horretan sakondu, posiblea den momentuan berriro berreskuratzeko